Demo

Adviesburo van Dongen

Wij, Adviesburo van Dongen, zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen over welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Op doorsnee-oplossingen zit u niet te wachten. Onze cultuur is cliënt gericht. Een deskundig financieel adviseur kan daarom veel voor u betekenen. Hij bespaart u tijd en moeite, wellicht nog veel belangrijker is – hij levert maatwerk, dat is Adviesburo van Dongen.
Ons kantoor is opgericht in 1980. Dankzij onze onafhankelijkheid hebben wij een onderhandelingspositie verworven, die het mogelijk maakt gunstige condities te bedingen bij de verzekeringsmaatschappijen. Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoongegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

logo adfizAdviesburo van Dongen is lid van Adfiz, branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland.

Lees de klantbeoordelingen over ons buro op
www.independer.nl - www.advieskeuze.nl
www.finfin.nl

Pensioen 
Het zou wel eens dichtbij kunnen liggen of het is nog ver weg. Een ding is zeker: als u stopt met werken, wilt u gaan genieten van uw oude dag. Voorwaarde is dat u tegen die tijd over voldoende geld moet beschikken. Om dit te realiseren zijn er tal van mogelijkheden om de oudedagsvoorziening op peil te brengen. Bij de pensioenleeftijd treedt men normaal gesproken op 65-jarige leeftijd uit dienst. Uitgaande van een normale situatie bouwt u 70% van het salaris op. Dit wordt gerealiseerd door de compensatie van een lager belastingspercentage en het veelal wegvallen van hypotheeklasten. Bij eerder stoppen met werken op 55- of jarige leeftijd is er extra geld nodig. Omdat de AOW pas ingaat op de leeftijd van 65 jaar heeft u daarom nog geen recht op. Dit betekent minder inkomsten! Als u besluit om eerder te stoppen met werken heeft dat gevolgen voor uw inkomsten en dat geldt ook voor veranderen van baan. Bij het wisselen van baan wordt de huidige pensioenregeling met de werkgever beëindigd. Het reeds opgebouwde pensioen, sluit bij overdracht niet altijd goed aan op de eventuele nieuwe pensioenregeling. Over de verschillende mogelijkheden tot aanvulling van uw pensioen informeren wij u daar graag over.

Neem gerust contact met ons op. Laat uw pensioen nakijken voor € 50,--. 

Contact

Kralingse Plaslaan 9 3062 DA Rotterdam

Postbus 44106 3006 HC Rotterdam

Tel: (010) 452 62 22

Fax:(010) 452 98 55


Contact

Adviesburo van Dongen
Kralingse Plaslaan 9
3062 DA Rotterdam

Postbus 44106
3006 HC Rotterdam

Tel: (010) 452 62 22
Fax: (010) 452 98 55
e-mail: info@adviesburovandongen.nl