Demo

Adviesburo van Dongen

Wij, Adviesburo van Dongen, zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen over welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Op doorsnee-oplossingen zit u niet te wachten. Onze cultuur is cliënt gericht. Een deskundig financieel adviseur kan daarom veel voor u betekenen. Hij bespaart u tijd en moeite, wellicht nog veel belangrijker is – hij levert maatwerk, dat is Adviesburo van Dongen.
Ons kantoor is opgericht in 1980. Dankzij onze onafhankelijkheid hebben wij een onderhandelingspositie verworven, die het mogelijk maakt gunstige condities te bedingen bij de verzekeringsmaatschappijen. Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoongegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Lees de klantbeoordelingen over ons buro op
www.independer.nl

Lees de klantbeoordelingen over ons buro op
www.advieskeuze.nl

Een branch-specialist als financieel gesprekspartner

Als apotheker heeft u een buitengewoon beroep. Het combineren van patiëntenzorg en het management van 'een zaak' is immers een vak apart. Het is bovendien een veeleisend vak: naast de dagelijkse werkzaamheden vragen talrijke andere zakelijke en financiële kwesties om uw aandacht.
Voor die finaciële kwesties geldt hetzelfde als voor uw reguliere activiteiten: ze hebben een specifiek karakter. Op doorsnee oplossingen zit u niet te wachten.
Een deskundig financieel adviseur, gespecialiseerd in de apothekers-branche, kan daarom veel voor u betekenen. Hij bespaart u tijd en - wat wellicht nog belangrijker is - hij levert maatwerk af.

Onze advisering op maat bestaat onder andere uit de volgende gebieden:

  • Nieuwe vestiging of bemiddeling apotheek en/of medische praktijken;
  • Analyse verzorgingsgebied: locatie, capaciteit en spreiding worden aan een grondig onderzoek onderworpen;
  • Aanpassing van de financiering. Adviesburo Van Dongen Rotterdam geeft volledig onafhankelijk advies over het optimaliseren van het pakket financieringen;
  • Oprichting B.V., met name advies betreffende de goodwill;
  • Vermogensopbouw;
  • Verzekeringen. Een gedegen risico-analyse gaat de samenstelling van uw verzekeringspakket vooraf. Uitgebreide kennis over arbeidsongeschiktheid en beroepsaansprakelijkheid is aanwezig;
  • Pensioenopbouw
  • Levensloopregeling
     
Bel (010-452 62 22) of mail info@adviesburovandongen.nl voor een vrijblijvend advies.

Contact

Kralingse Plaslaan 9 3062 DA Rotterdam

Tel: (010) 452 62 22


Contact

Adviesburo van Dongen
Kralingse Plaslaan 9
3062 DA Rotterdam

Tel: (010) 452 62 22
e-mail: info@adviesburovandongen.nl