Demo

Adviesburo van Dongen

Wij, Adviesburo van Dongen, zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen over welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Op doorsnee-oplossingen zit u niet te wachten. Onze cultuur is cliënt gericht. Een deskundig financieel adviseur kan daarom veel voor u betekenen. Hij bespaart u tijd en moeite, wellicht nog veel belangrijker is – hij levert maatwerk, dat is Adviesburo van Dongen.
Ons kantoor is opgericht in 1980. Dankzij onze onafhankelijkheid hebben wij een onderhandelingspositie verworven, die het mogelijk maakt gunstige condities te bedingen bij de verzekeringsmaatschappijen. Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoongegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Lees de klantbeoordelingen over ons buro op
www.independer.nl

Lees de klantbeoordelingen over ons buro op
www.advieskeuze.nl

Als ondernemer is de regelgeving een grote last. Zeker indien u start als ondernemer is een MKB tussenpersoon belangrijk. Die spreekt dezelfde taal en zaken zoals Arbo-dienst, risico-inventarisatie, WIA, collectieve zorgverzekeringen, levensloopregelingen, pensioen en personeel zijn de laatste tijd veranderd of nieuw als regelgeving.

Wij kennen de producten, volgen belangrijke ontwikkelingen op de voet en geven u graag deskundige adviezen. Wij adviseren u het pakket producten, zodat u betaalbaar verzekerd bent.

Onze advisering op maat bestaat onder andere uit de volgende gebieden:

  • Aanpassing van de financiering: Advies buro Van Dongen Rotterdam geeft u volledig onafhankelijk advies over het optimaliseren van het pakket financieringen;
  • Verzekeringen: Een gedegen risicoanalyse gaat de samenstelling van uw verzekeringspakket vooraf. Uitgebreide kennis over arbeidsongeschiktheid en beroepsaansprakelijkheid is aanwezig;
  • Pensioenopbouw
  • Levensloopregeling

Onafhankelijk Adviseur
Voor al onze financieringen geldt dat wij dankzij onze onafhankelijkheid een uitstekende onderhandelingspositie hebben verworven, die het mogelijk maakt bijzonder gunstige condities te bedingen.

Bel (010 - 452.62.22) of mail info@adviesburovandongen.nl mail ons voor een vrijblijvend advies.

Contact

Kralingse Plaslaan 9 3062 DA Rotterdam

Tel: (010) 452 62 22


Contact

Adviesburo van Dongen
Kralingse Plaslaan 9
3062 DA Rotterdam

Tel: (010) 452 62 22
e-mail: info@adviesburovandongen.nl