Nieuw pensioenakkoord

Vandaag is het nieuwe pensioenakkoord zoals verwacht aangenomen in de eerste kamer. Het pakket van nieuwe wetten en regels is daarmee definitief geworden en van kracht per 1 januari 2015. Vanaf deze datum dienen alle pensioenregelingen in Nederland te voldoen aan deze nieuwe wet- en regelgeving.

Kort gezegd komt het er op neer dat de jaarlijkse maximaal toegestane pensioenopbouw wordt verlaagd. Op het moment dat u nu bij uw werkgever pensioen opbouwt, is de kans dus groot dat deze pensioenopbouw per 1 januari 2015 wordt verlaagd.  Afhankelijk van de pensioenregeling waar u aan deelneemt kan dit een verlaging betekenen van 10 % van de jaarlijkse pensioenopbouw. Verder zal ook het nabestaandenpensioen worden verlaagd. Ten slotte wordt normale pensioenopbouw boven de salarisgrens van € 100.000,- per jaar niet meer fiscaal gefaciliteerd.

Wij raden u aan na te gaan wat de nieuwe wet- en regelgeving precies voor gevolgen heeft voor uw situatie. In de eerste instantie zal u hierover geïnformeerd worden door uw werkgever, pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Twijfelt u of uw pensioenopbouw of het nabestaandenpensioen na het doorvoeren van de nieuwe regels nog wel voldoende is? Of heeft u andere vragen met betrekking tot het nieuwe pensioenakkoord? Neem voor vragen hierover gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Mark Trouwborst

 

mtrouwborst@adviesburovandonge.nl

Afdrukken E-mailadres