Pensioenactualiteiten

Beste relatie,

Ondanks alle veranderingen en de gewijzigde wetgeving van de afgelopen jaren, ziet het er naar uit dat er op termijn nog meer gaat veranderen op pensioengebied. In de afgelopen periode zin er verschillende oriƫnterende onderzoeken afgerond. Deze resultaten en actualiteiten wil ik graag met u delen.

Mark Trouwborst Pensioenadviseur
Adviesburo van Dongen
mtrouwborst@adviesburovandongen.nl
Twitter.com/MarkTrouwborst

Advies toekomst pensioen Sociaal Economische Raad
Al langere tijd is er een discussie gaande over de toekomst van ons pensioenstelsel. In de tweede helft van vorig jaar werd hiervoor de Nationale Pensioendialoog gehouden waar iedereen in Nederland aan mocht deelnemen. Afgelopen maand is ook het langverwachte advies Toekomst Pensioenstelsel uitgekomen van de Sociaal Economische Raad (SER).

Na onderzoek en analyse hebben zij enkele conclusies getrokken. De eerste en niet verrassende conclusie is dat en versterking van ons pensioenstelsel in de toekomst nodig en wenselijk is. Daarnaast worden ook andere trends gesignaleerd waarmee we serieus rekening moeten gaan houden. Denk hierbij aan de veranderingen op de arbeidsmarkt, behoefte aan keuzevrijheid bij de deelnemers en de toename van het aantal zzp'ers.

Volgens de SER moet het pensioenstelsel in de toekomst uitgaan van een persoonlijke pensioenopbouw met collectieve risicodeling. Kortom, iedereen zijn eigen pensioenpotje maar de risico's (nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheid) delen we samen. Al met al een interessante gedachte waar ik me persoonlijk goed in kan vinden. Uiteraard is het nog lang niet zo ver. De mogelijkheden worden nu nauwkeuriger onderzocht en er wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijke overgangsmaatregelen. De eerste stappen zijn gezet en deze worden ongetwijfeld vervolgd. Verder Lezen? Klik hier!

Pensioen inzetten voor woning en zorg
Vorig jaar kwam de vakbond RMU met het idee om pensioen te gebruiken voor het inlossen van de hypotheek. Staatssecretaris Klijnsma reageerde positief en beloofde verder onderzoek. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft inmiddels onderzoek gedaan en bracht zijn conclusies afgelopen week naar buiten.

Naast de mogelijkheden in te lossen op de hypotheek werd er ook onderzoek gedaan naar het bekostigen van zorg met pensioengeld. Uit het onderzoek blijkt dat er interessante mogelijkheden zijn. Op kleine punten dient wel de huidige wet- en regelgeving aangepast te worden. Wat ook opvalt is dat de onderzoekers meer mogelijkheden zien in het aanwenden van pensioengeld voor zorg dan voor het inlossen van de hypotheek.

Dit heeft te maken met de relatief lage inlossing op de hypotheek die mogelijk is. Gevolg is dat de nadelige gevolgen voor het toekomstige pensioen niet meer in verhouding staat tot de voordelen van het (geringe) inlossen op de hypotheek. Verwachting is dat de staatssecretaris zeer binnenkort op dit vraagstuk terugkomt. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Verder lezen? Klik hier!

Meeste zzp'ers niet tevreden met pensioen
Volgens onderzoek van onze concullega Centraal Beheer vinden de meeste zzp'ers hun eigen pensioenvoorzieningen niet om over naar huis te schrijven. 41% van de respondenten zegt helemaal niet te sparen voor zijn pensioen en ongeveer de helft verwacht door te moeten werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd om rond te komen. Verder blijkt uit het onderzoek dat men niet zit te wachten op een verplicht pensioenfonds voor zzp'ers.

Bovenstaande informatie herkent u ongetwijfeld uit uw eigen adviespraktijk. Aangezien uw klanten blindvaren op uw kunde en inzicht is het goed om uw relaties te wijzen op de noodzaak van een zekere vorm van oudedagsvoorziening. Indien gewenst denk ik graag met u mee. Ook als u zelf binnen uw adviespraktijk tegen vragen aanloopt met betrekking tot pensioen of andere oudedagsvoorzieningen kunt u altijd even contact met mij opnemen voor overleg.

Afdrukken E-mailadres