Financiële veranderingen in 2018

In het nieuwe jaar volgen er wat veranderingen m.b.t. hypotheken, we zetten deze voor u op een rij:
• Maximale hypotheek naar 100%
• Aanpassing NHG grens
• Maximumtarief hypotheekrenteaftrek
• Vervallen restschuldregeling
• Beperking gemeenschap van goederen
• Verlaging percentage eigenwoningforfait

Maximale hypotheek omlaag naar 100%
De maximale lening die u in 2018 mag afsluiten voor een woning daalt van 101% naar 100% van de waarde van de woning. Dat betekent dat u meer eigen geld nodig heeft om bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en financieringskosten te betalen.
Het inkomen van de partner mag vanaf 2018 voor 70% meetellen bij de hypotheekaanvraag t.o.v. van 60% in 2017.

Aanpassing NHG-grens
• De maximale koopsom bedraagt vanaf januari 2018 € 265.000,-. In 2017 was dat € 245.000,-
• De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt € 265.000,- (100% van de marktwaarde).
• De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt € 280.900,- (106% van de marktwaarde).

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 49,5%
De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2018 verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50%. In 2018 wordt dat 49,5%. Deze beperking geldt voor aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente van eigenwoningschulden, maar ook bijvoorbeeld de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072,-.

Vervallen restschuldregeling
Per 1 januari 2018 vervalt de fiscale restschuldregeling; een restschuld financieren wordt duurder. Rente en kosten van restschulden die na die datum worden gerealiseerd, zijn niet aftrekbaar. De restschuldregeling blijft dus alleen gelden voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met de verkoop van een voormalige eigen woning.

Beperking in gemeenschap van goederen
Per 1 januari 2018 verandert het standaardhuwelijk. De wettelijke gemeenschap van goederen zoals die nu nog geldt wordt beperkt. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden worden niet meer automatisch gemeenschappelijk. Alleen wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd valt in de huwelijksgemeenschap. Ook ontvangen schenkingen en erfenissen worden anders behandeld. Tot 2018 vallen deze automatisch in de huwelijksgemeenschap, tenzij men dit anders regelt via een uitsluitingsclausule. Na 1 januari 2018 blijven ontvangen schenkingen en erfenissen er juist buiten. Als het gewenst is dat het toch in de gemeenschap valt, moet u dat regelen via een insluitingsclausule. Een volledige gemeenschap blijft nog wel mogelijk, maar ook dit moet dan bij de notaris worden geregeld.

Verlaging percentage eigenwoningforfait
Het percentage van het eigenwoningforfait voor de woningen met een WOZ-waarde van € 75.000,- tot € 1.060.000,- wordt verlaagd van 0,75% naar 0,70%. Voor een woning van € 200.000,- betekent dat het aan te geven bedrag aan eigenwoningforfait omlaag gaat van € 1.500,- naar € 1.400,-. In veel gevallen zal de WOZ-waarde echter stijgen waardoor de verlaging van het percentage weer teniet wordt gedaan.

 

Fijne feestdagen

De medewerkers van Adviesburo van Dongen wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

 

Kerstwens

Afdrukken E-mailadres