fiscaal gunstig uw levensloopgeld afkopen?

Beste relatie,

Heeft u in het verleden deelgenomen aan de levensloopregeling? Dan kan deze nieuwsbrief erg interessant voor u zijn. Door een fiscaal gunstige maatregel kan het lonend zijn om het geld wat u in de levensloopregeling bij elkaar heeft gespaard in één keer uit te laten keren. Dit kan u veel belasting schelen!


Indien u het geld uit uw levensloopregeling ineens tot uitkering laat komen wordt dit als normaal inkomen belast.  Als u het geld voor 1 januari 2016 ineens tot uitkering laat komen ontvangt u 20% van deze waarde belastingvrij! U betaald dus maar over 80% van de gespaarde waarde inkomstenbelasting. Een erg interessante optie die, zoals gezegd, geldt tot 1 januari 2016.

Nieuwsgierig? Neem even contact op! We kijken graag met u mee of het afkopen van uw levensloopregeling ook voor u zo voordelig is. 

Met vriendelijke groeten,

Mark Trouwborst
Adviesburo van Dongen

Afdrukken E-mailadres

Al uw pensioenpotjes op één plek?

Beste relatie,

Als u in loondienst bent en weleens van werkgever bent veranderd herkent u het probleem vast wel. U bouwt pensioen op maar als u van werkgever wisselt, wisselt u ook van pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar). In de loop van uw carrière heeft u pensioen opgebouwd bij verschillende pensioenuitvoerders en al deze pensioenaanspraken zitten daarom allemaal in hun eigen potje. Niet erg overzichtelijk.

Het is mogelijk uw verschillende opgebouwde pensioenpotjes  onder te brengen bij het pensioenfonds van uw huidige pensioenregeling. Hierdoor komt al het door u gespaarde pensioen overzichtelijk op één plek terecht.

Het verzoek voor het doorstorten van het opgebouwde pensioen, de zogenaamde waardeoverdracht, moest in het verleden binnen een half jaar na indiensttreding naar het nieuwe pensioenuitvoerder worden gestuurd. Sinds kort is deze regel niet meer van toepassing. U kunt nu op elk moment verzoeken om de waarde van uw elders opgebouwde pensioenen over te dragen aan uw huidige pensioenfonds.

Maar let op, soms kan waardeoverdracht ook negatief uitpakken. Laat u daarom altijd goed adviseren. Wij hebben ervaring op dit gebied en zijn u graag van dienst. Samen kunnen wij, tegen een scherpe vergoeding, uw persoonlijke situatie en de opgebouwde pensioenaanspraken op een rij zetten, de benodigde offertes voor waardeoverdracht opvragen en beoordelen om vervolgens de waardeoverdracht daadwerkelijk uit laten voeren. Uiteraard zien wij voor u toe op een goed verloop van dit proces.

Interesse? Schroom niet om even contact met ons kantoor op te nemen!

Met vriendelijke groeten,

Mark Trouwborst

Pensioenadviseur

Twitter.com/marktrouwborst

Afdrukken E-mailadres

Nieuwe plannen voor Pensioen in Eigen Beheer

Beste relatie,

Indien u directeur-grootaandeelhouder bent is het mogelijk pensioen op te bouwen in eigen beheer. Deze manier van pensioen opbouwen kan interessant zijn maar is door wet- en regelgeving over het algemeen gecompliceerd. Verder kampen veel BV's met onderdekking. Er zijn eenvoudigweg niet voldoende middelen om het beloofde pensioen daadwerkelijk aan de directeur-grootaandeelhouder uit te betalen.

Wegens deze problematiek is er een behoefte ontstaan om het pensioen in eigen beheer te vereenvoudigen. De staatssecretaris heeft hier afgelopen week een voorstel voor gedaan. Uit zijn koker kwamen twee nieuwe varianten, namelijk; De Oudedagsbestemmingsreserve en het Oudedagssparen in Eigen Beheer. Het voert te ver om beide varianten uitgebreid toe te lichten in deze nieuwsbrief maar beide varianten zijn interessant en de moeite van verder onderzoek waard.

Zo maar een paar voordelen op een rij: De dividendcheck wordt makkelijker doordat de werkelijke waarde van het beloofde pensioen eenvoudiger te berekenen is. Verder kan de directeur-grootaandeelhouder zelf jaarlijks bepalen of er pensioen gespaard wordt, er zijn geen ingewikkelde actuariële berekeningen meer nodig en als klap op de vuurpijl is het door gebruik te maken van de bestaande regelingen mogelijk om de onderdekking in één keer kosteloos af te stempelen.

Uiteraard is het een en ander nog niet definitief maar uiteraard houden wij de ontwikkelingen voor u nauwlettend in de gaten.

Al met al een interessant voorstel met hier en daar nog een paar haken en ogen. Goed advies blijft bij het aanpassen van een pensioenvoorziening belangrijk. Neem daarom bij vragen over uw pensioenvoorziening  gerust even contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Mark Trouwborst

Pensioenadviseur

mtrouwborst@adviesburovandongen.nl

Twitter.com/marktrouwborst

Afdrukken E-mailadres

wat is er voor u veranderd per 1 juli?

Beste relatie,

We zijn alweer in juli en de grote vakantie staat weer voor de deur. Per 1 juli zijn er ook weer belangrijke zaken op het gebied van wet- en regelgeving veranderd.


Studenten raken de basisbeurs kwijt, de ontslagvergoeding wordt ingeruild voor een transitievergoeding, regels rond het arbeidscontract veranderen en de hoogte van de maximaal te lenen hypotheek is verlaagd. Kortom veel veranderingen die voor u best ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Nieuwsgierig hoe deze wijzigingen voor u persoonlijk uitpakken? Op de website van wijzeringeldzaken.nl staat en handige tool. Door deze tool in te vullen ziet u precies wat er voor u allemaal veranderd. De tool vindt u achter deze link.

Reisverzekering
Zoals gezegd; de grote vakantie staat voor de deur! Misschien gaat u wel op vakantie en staan uw koffers al klaar. Vergeet u in dat geval uw reisverzekering niet? Wij zijn u ook op dit gebied graag van dienst.

Fijne vakantie!

Met vriendelijke groeten,

Mark Trouwborst

Pensioenadviseur 

Afdrukken E-mailadres

Pensioenfonds voor ZZP-ers?

Beste relatie,

In de afgelopen tijd was het ZZP-pensioen een hot item en erg veel in het nieuws. Er komen steeds meer ZZPers en, net als elke andere ondernemer, moeten zijn op pensioengebied alles zelf regelen. Tot zover niets nieuws onder de zon. Toch maakt de overheid zich zorgen want het grootste deel van de ZZPers bouwt helemaal geen pensioen op.


ZZPers staan niet in de rij
Recent zijn er verschillende initiatieven opgestart om ZZPers tocht tot pensioenopbouw te verleiden en wellicht heeft u daar wel het een en ander van meegekregen. Brand New Day, ZZPPensioen en Bright pensioen, zijn hiervan de bekendste voorbeelden. Ondanks de aandacht blijft het aantal verwacht deelnemers fors achter bij de verwachtingen. Dat is jammer.

Interessante optie met scherpe tarieven
Deze manier van pensioensparen kan voor de juiste doelgroep erg interessant zijn. We hebben onderzoek gedaan naar de ZZPpensioenfondsen en het kostenverhaal is bij de meeste van deze initiatieven transparant en dik in orde. Wij van Adviesburo van Dongen nemen deze ZZPpensioenfondsen in ons advies mee. Overigens hoef je niet perse ZZPer te zijn als je pensioen wilt sparen. Bijvoorbeeld een ondernemer met personeel of iemand in loondienst die maar beperkt pensioen opbouwt kan ook bij de ZZPpensioenfondsen terecht. 
 

 

Beheerskosten in % van vermogen

Bright pensioen

0,25%

Brand New Day ZZP pensioen

0,59%

ZZPPensioen

0,35%


Meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij praten u graag bij!

Met vriendelijke groet,

Mark Trouwborst
Pensioenadviseur

Afdrukken E-mailadres

partnerpensioen

Beste relatie,

In een eerdere nieuwsbrief heb ik u al meer verteld over de veranderingen op pensioengebied per 1 januari 2015. Per deze datum is de pensioenopbouw en het partnerpensioen fors versoberd.

Zoals toen ook al opgemerkt kan het één en ander forse gevolgen hebben voor het partnerpensioen. Inmiddels heb Ik al een aantal voorbeelden in de praktijk gezien en deze vallen niet mee. Om u een indruk te geven onderstaand een rekenvoorbeeld uit de praktijk:

Diederik en Marlies
Diederik (36) is getrouwd met Marlies (35) en is sinds zijn 30e in loondienst bij zijn huidige werkgever en verdient daar € 32.500,- per jaar. Hij neemt deel aan de pensioenregeling. Bij Diederik zijn eerdere baan werd er wel pensioen voor Diederik opgebouwd alleen is het partnerpensioen na uitdiensttreding komen te vervallen. In de huidige pensioenregeling is ten behoeve van de partner een maximaal partnerpensioen geregeld. Mocht Diederik onverhoopt komen te overlijden voor zijn pensionering ontvangt Marlies een direct ingaand en levenslang partnerpensioen. 

Berekening
Indien Diederik voor 1 januari 2015, dus bijvoorbeeld op 31 december 2014 tijdens het oliebollen bakken, was komen te overlijden bedroeg het partnerpensioen € 9.375,- bruto per jaar. Indien Diederik na een wild oud- en nieuw feest op 1 januari was komen te overlijden bedraagt het partnerpensioen, in verband met de nieuwe regels, nog maar € 7.611,- bruto per jaar. Een verschil van bijna € 2.000,- per jaar.

Terugtrekkende overheid
Toen ik de bovenstaande berekening met Diederik en Marlies besprak waren zij nogal verbaasd. Allereerst over de geringe hoogte van het partnerpensioen in zowel de oude als de nieuwe situatie. Daarnaast waren zij in de veronderstelling dat de achterblijvende partner recht heeft op een nabestaandenuitkering van de overheid. Dit is niet het geval. Alleen bij hele hoge uitzondering komt een achterblijvende partner in aanmerking voor een nabestaandenuitkering. U kunt hier dus niet klakkeloos vanuit gaan.

Oplossing
Diederik en Marlies hebben hun zaken nu goed geregeld en mocht één van de twee onverhoopt overlijden kan de ander, in ieder geval op financieel gebied, weer verder. Bent u ook benieuwd naar het inkomen van de achterblijvende partner als u of uw partner komt te overlijden? Neem gerust even contact met mij op. Samen brengen wij uw situatie in kaart en dragen we indien nodig passende oplossingen aan.

Met vriendelijke groet,

Mark Trouwborst
Pensioenadviseur

Afdrukken E-mailadres

Heeft u al belastingaangifte gedaan?

Beste Relatie,

Hoe staat het met uw belastingaangifte? U heeft er nog krap 3 weken de tijd voor. De uiterste datum is, zoals u wellicht weet, 1 mei.

Inmiddels zijn al 6 miljoen mensen u voorgegaan. En ook de belastingdienst gaat met de tijd mee, want maar liefst 152 duizend van deze mensen deden aangifte via de nieuwe aangifteapp. De gemiddelde persoon deed de aangifte binnen het uur.

Mocht u er met de belastingaangifte niet helemaal uitkomen, dan is mijn collega Inge Weerdenburg u graag van dienst. Zij helpt u graag met het opstellen van de aangifte. Op de website van de belastingdienst kunt u ook veel informatie met betrekking tot de aangifte 2014 terugvinden.

Met vriendelijke groeten,

Mark Trouwborst
Pensioenadviseur

Afdrukken E-mailadres

Pensioenactualiteiten

Beste relatie,

Ondanks alle veranderingen en de gewijzigde wetgeving van de afgelopen jaren, ziet het er naar uit dat er op termijn nog meer gaat veranderen op pensioengebied. In de afgelopen periode zin er verschillende oriënterende onderzoeken afgerond. Deze resultaten en actualiteiten wil ik graag met u delen.

Mark Trouwborst Pensioenadviseur
Adviesburo van Dongen
mtrouwborst@adviesburovandongen.nl
Twitter.com/MarkTrouwborst

Advies toekomst pensioen Sociaal Economische Raad
Al langere tijd is er een discussie gaande over de toekomst van ons pensioenstelsel. In de tweede helft van vorig jaar werd hiervoor de Nationale Pensioendialoog gehouden waar iedereen in Nederland aan mocht deelnemen. Afgelopen maand is ook het langverwachte advies Toekomst Pensioenstelsel uitgekomen van de Sociaal Economische Raad (SER).

Na onderzoek en analyse hebben zij enkele conclusies getrokken. De eerste en niet verrassende conclusie is dat en versterking van ons pensioenstelsel in de toekomst nodig en wenselijk is. Daarnaast worden ook andere trends gesignaleerd waarmee we serieus rekening moeten gaan houden. Denk hierbij aan de veranderingen op de arbeidsmarkt, behoefte aan keuzevrijheid bij de deelnemers en de toename van het aantal zzp'ers.

Volgens de SER moet het pensioenstelsel in de toekomst uitgaan van een persoonlijke pensioenopbouw met collectieve risicodeling. Kortom, iedereen zijn eigen pensioenpotje maar de risico's (nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheid) delen we samen. Al met al een interessante gedachte waar ik me persoonlijk goed in kan vinden. Uiteraard is het nog lang niet zo ver. De mogelijkheden worden nu nauwkeuriger onderzocht en er wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijke overgangsmaatregelen. De eerste stappen zijn gezet en deze worden ongetwijfeld vervolgd. Verder Lezen? Klik hier!

Pensioen inzetten voor woning en zorg
Vorig jaar kwam de vakbond RMU met het idee om pensioen te gebruiken voor het inlossen van de hypotheek. Staatssecretaris Klijnsma reageerde positief en beloofde verder onderzoek. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft inmiddels onderzoek gedaan en bracht zijn conclusies afgelopen week naar buiten.

Naast de mogelijkheden in te lossen op de hypotheek werd er ook onderzoek gedaan naar het bekostigen van zorg met pensioengeld. Uit het onderzoek blijkt dat er interessante mogelijkheden zijn. Op kleine punten dient wel de huidige wet- en regelgeving aangepast te worden. Wat ook opvalt is dat de onderzoekers meer mogelijkheden zien in het aanwenden van pensioengeld voor zorg dan voor het inlossen van de hypotheek.

Dit heeft te maken met de relatief lage inlossing op de hypotheek die mogelijk is. Gevolg is dat de nadelige gevolgen voor het toekomstige pensioen niet meer in verhouding staat tot de voordelen van het (geringe) inlossen op de hypotheek. Verwachting is dat de staatssecretaris zeer binnenkort op dit vraagstuk terugkomt. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Verder lezen? Klik hier!

Meeste zzp'ers niet tevreden met pensioen
Volgens onderzoek van onze concullega Centraal Beheer vinden de meeste zzp'ers hun eigen pensioenvoorzieningen niet om over naar huis te schrijven. 41% van de respondenten zegt helemaal niet te sparen voor zijn pensioen en ongeveer de helft verwacht door te moeten werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd om rond te komen. Verder blijkt uit het onderzoek dat men niet zit te wachten op een verplicht pensioenfonds voor zzp'ers.

Bovenstaande informatie herkent u ongetwijfeld uit uw eigen adviespraktijk. Aangezien uw klanten blindvaren op uw kunde en inzicht is het goed om uw relaties te wijzen op de noodzaak van een zekere vorm van oudedagsvoorziening. Indien gewenst denk ik graag met u mee. Ook als u zelf binnen uw adviespraktijk tegen vragen aanloopt met betrekking tot pensioen of andere oudedagsvoorzieningen kunt u altijd even contact met mij opnemen voor overleg.

Afdrukken E-mailadres

Starterstarief hypotheekadvies

De hypotheekrente is heel laag en de huizenprijzen gaan weer stijgen. Doorstroming naar duurdere huizen gaat op gang komen, bij aankoop starterswoningen.

Om mee te helpen bij de doorstroming bieden wij aan de kinderen van onze relaties een starterstarief.

Hypotheekadvies en -bemiddeling
voor alle starters in loondienst € 1.450


Eerste gesprek, oriëntatie tot welk bedrag te kopen, gratis!

Neem contact met ons op voor een adviesgesprek op 010-4526222 of info@adviesburovandongen.nl.

Afdrukken E-mailadres