Demo

Adviesburo van Dongen

Wij, Adviesburo van Dongen, zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen over welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Op doorsnee-oplossingen zit u niet te wachten. Onze cultuur is cliënt gericht. Een deskundig financieel adviseur kan daarom veel voor u betekenen. Hij bespaart u tijd en moeite, wellicht nog veel belangrijker is – hij levert maatwerk, dat is Adviesburo van Dongen.
Ons kantoor is opgericht in 1980. Dankzij onze onafhankelijkheid hebben wij een onderhandelingspositie verworven, die het mogelijk maakt gunstige condities te bedingen bij de verzekeringsmaatschappijen. Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoongegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Lees de klantbeoordelingen over ons buro op
www.independer.nl

Lees de klantbeoordelingen over ons buro op
www.advieskeuze.nl

Zorgverzekering
Naar aanleiding van uw persoonlijke situatie kiest u naast de basis zorgverzekering het aanvullende gewenste pakket. Wij kunnen u uiteraard ook helpen bij het maken van de juiste keuze, naar aanleiding van uw wensen.

Basisverzekering
Bij Adviesburo van Dongen krijgt u onafhankelijk advies over de zorgverzekering zoals u dat wilt. Wij bieden daarom volop keuzemogelijkheden. Het begint met de Basisverzekering die voor iedereen in Nederland verplicht is en waarvan de overheid de inhoud bepaalt.

Vrije Keuze 
Vrije keuze van de zorgverleners (artsen, fysiotherapeuten e.d.) en geen beperkingen bij de vergoedingen van medicijnen worden steeds belangrijker.

Adviesburo van Dongen heeft daarom naar de mogelijkheden gezocht en wij zijn uitgekomen bij de ONVZ. Deze partij wilt dat u de medicijnen krijgt die u nodig hebt en uw arts is degene die bepaalt welke dit zijn!

Onze collectieven bij ONVZ zijn voor iedereen
Bij ONVZ hebben wij kans gezien om de afspraken rondom onze collectieven te behouden. Dit houdt in dat wij maar liefst drie collectieven hebben, namelijk:

Klik op het gewenste collectief voor de premieberekening en het aanvragen van de verzekering.

 

Medisch collectief

MKB collectief/in loondienst

Patiënten/klanten zonder loondienst

Korting basis

8%

8%

3%

Korting aanvulling

10%

10%

7%

U krijgt 3% extra korting bij jaarbetaling (deze moet nog af van de genoemde premie)

De Amersfoortse Medisch Collectief

Op basis van maandpremie en verplicht eigen risico € 360,-

De Amersfoortse Individ. Collectief

op basis van maandpremie en verplicht eigen risico € 360

 • € 93,51 basisverzekering flexibel
 • € 89,76 idem met € 100 extra eigen risico
 • € 95,59 basisverzekering flexibel
 • € 91,84 idem met € 100 extra eigen risico

Aanvullende verzekeringen

 • € 7,44 AV Jongeren
 • € 16,18 AV Basis
 • € 26,39 AV Uitgebreid
 • € 51,83 AV Optimaal
 • € 9,07 AV Budget
 • € 15,26 AV TotaalZorg
 • € 25,47 AV TotaalZorg Extra

Tandartsverzekering

Dekking is 100% m.u.v. specialistische behandelingen, 75% (kronen, bruggen, protheses en parodontologie)

 • € 250 Basis/€ 14,35 premie
 • € 750 Uitgebreid/€ 28,75 premie
 • € 1.500 Optimaal/€ 36,00 premie

Comfort module

€ 19,25

Korting over de gehele premie bij termijnbetaling

 • 0,5% bij kwartaalbetaling,
 • 1% bij halfjaarbetaling en
 • 3% bij jaarbetaling

Aanvullende verzekeringen

 • € 7,87 AV Jongeren
 • € 19,03 AV Basis
 • € 31,05 AV Uitgebreid
 • € 60,97 AV Optimaal
 • € 10,66 AV Budget
 • € 17,95 AV TotaalZorg
 • € 29,97 AV TotaalZorg Extra

Tandartsverzekering

Dekking is 100% m.u.v. specialistische behandelingen, 75% (kronen, bruggen, protheses en parodontologie)

 • € 250 Basis/€ 13,90 premie
 • € 750 Uitgebreid/€ 27,84 premie
 • € 1.500 Optimaal/€ 34,86 premie

Comfort module

€ 18,48

Korting over de gehele premie bij termijnbetaling

 • 0,5% bij kwartaalbetaling,
 • 1% bij halfjaarbetaling en
 • 3% bij jaarbetaling.

ONVZ Medisch Collectief & MKB

op basis van maandpremie en verplicht eigen risico € 360

ONVZ Collectief zonder loondienstbetrekking

op basis van maandpremie en verplicht eigen risico € 360

 • € 91,54 basisverzekering vrije keuze
 • € 88,14 idem met € 100 extra eigen risico
 • € 96,51 basisverzekering vrije keuze
 • € 93,11 idem met € 100 extra eigen risico

Aanvullende verzekeringen

 • € 6,51 Startfit
 • € 8,32 Extrafit
 • € 20,25 Benfit
 • € 34,65 Optifit
 • € 50,62 Topfit /€ 15,57 t/m 17jr
 • € 103,95 Superfit/€ 21,15 t/m 17jr

Tandartsverzekering

A dekking tot 75%, B en C dekking 100% voor controle en preventie, overige kosten tot 75%. D 100% alleen i.c.m. Optifit of hoger.

 • A € 250/€ 10,35 premie
 • B € 750/€ 23,40 premie
 • C € 1.500/€ 31,05 premie
 • D € 1.500/€ 34,65 premie

ONVZ Privé Zorg Pakket

 • € 18,00 privé kamer,
 • € 23,40 zorg luxe
 • € 23,40 zorg assistent
 • € 28,80 zorg totaal (kamer+luxe+assistent)

ONVZ Zo Fit

€ 8,55 18 jaar en ouder

Korting over de gehele premie bij termijnbetaling 1% bij kwartaalbetaling, 2% half jaarbetaling en 3% bij jaarbetaling.

Aanvullende verzekeringen

 • € 6,51 Startfit
 • € 8,60 Extrafit
 • € 20,92 Benfit
 • € 35,80 Optifit
 • € 52,31 Topfit/€ 16,09 t/m 17jr € 107,41
 • Superfit/€ 21,85 t/m 17jr

Tandartsverzekering

A dekking tot 75%, B en C dekking 100% voor controle en preventie, overige kosten tot 75%. D 100% alleen i.c.m. Optifit of hoger.

 • A € 250/€ 10,69 premie
 • B € 750/€ 24,18 premie
 • C € 1.500/€ 32,08 premie
 • D € 1.500/€ 35,80 premie

ONVZ Privé Zorg Pakket

 • € 18,60 privé kamer,
 • € 24,18 zorg luxe
 • € 24,18 zorg assistent
 • € 29,76 zorg totaal (kamer+luxe+assistent)

ONVZ Zo Fit

€ 8,83 18 jaar en ouder

Korting over de gehele premie bij termijnbetaling 1% bij kwartaalbetaling, 2% bijhalf jaarbetaling en 3% bij jaarbetaling.

Amersfoortse KNMP Collectief

Voor het collectief van de KNMP bij de Amersfoortse is het noodzakelijk dat de apotheker het collectief aanbiedt. Niet iedereen hoeft echter deel te nemen. De minimale deelname is twee personen. Indien er in de apotheek voldoende animo voor deze verzekering is,  dan stuurt u de vraag om de aanbieding / akkoord verklaring werkgever  via info@adviesburovandongen.nl. Deze aanbieding / akkoord verklaring sturen wij dan naar u op.

Stappenplan

 1. Stap 1:           De apotheker biedt het collectief aan. Minimale deelname is twee personen.
 2. Stap 2:           De apotheker vult de aanbieding/akkoordverklaring werkgever in (kort formulier) en stuurt dit naar Adviesburo van Dongen
 3. Stap 3:           Adviesburo stuurt het opgestuurde formulier naar de Amersfoortse, waarna de werkgever binnen 1 dag geregistreerd wordt.
 4. Stap 4:          Hierna ontvangt u van ons een link en met die link kunnen de apotheker / assistenten een offerte ziekenkostenpolis aanvragen.

Contact

Kralingse Plaslaan 9 3062 DA Rotterdam

Tel: (010) 452 62 22


Contact

Adviesburo van Dongen
Kralingse Plaslaan 9
3062 DA Rotterdam

Tel: (010) 452 62 22
e-mail: info@adviesburovandongen.nl