Wat doen wij

Adviesburo van Dongen bestaat al sinds 1980 en is een onafhankelijk assurantietussenpersoon met adviseurs in eigen dienst. Dat wil zeggen, dat wij in vrijheid de producten van een selectief aantal verzekeraars kunnen adviseren.
De adviseur van Adviesburo van Dongen geeft persoonlijk en deskundig advies over de verschillende soorten producten die onafhankelijk kunnen worden aangeboden. Op deze manier kan de adviseur u een zo volledig mogelijk pakket bieden, uw adviseur bespreekt de mogelijkheden graag met u.

Adviesburo van Dongen bemiddelt bij aan- en verkoop van praktijkvestigingen en adviseert in assurantiën, hypotheken en pensioenen.

Het persoonlijke contact en de vaak langdurige relatie tussen adviseur en de klant is het onderscheid tussen de verschillende tussenpersonen. Onze adviseurs zijn speciaal voor hun taak opgeleid en beschikken over de vereiste kennis en ervaring. Adviesburo van Dongen stelt samen met u een persoonlijk financieel plan op voor nu en voor de toekomst.

Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekeringen. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie. Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart, en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u een passend advies over financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden. Hebt u een keuze gemaakt, dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten. 

Onze advisering beslaat de volgende gebieden:

  • Vestiging en overname apothekers, medische praktijken en of MKB.
  • Hypotheken
  • Aanpassing van de financiering. Adviesburo Van Dongen Rotterdam geeft onafhankelijk advies over het optimaliseren van het pakket financieringen.
  • Vermogensopbouw.
  • Verzekeringen. Een gedegen risicoanalyse gaat de samenstelling van uw verzekeringspakket vooraf.
  • Pensioenopbouw

Afdrukken E-mailadres