Stap 9 bij het kopen van een huis.

Ontdek in 10 stappen wat u moet weten over het kopen van een huis.

U bent van plan om een huis te kopen. Een belangrijke stap in uw leven, waar nogal wat bij komt kijken. Daarom willen wij u in tien wekelijkse stappen inzicht geven in wat u kunt verwachten bij het kopen van een huis en het afsluiten van een hypotheek. Zo weet u beter waar u aan toe bent en hoe u zich het beste voor kunt bereiden.

 HiRes 0

Deze week; Stap 9

Naar de notaris; De overdracht.

Is uw hypotheek goedgekeurd? Dan neemt de hypotheekverstrekker contact op met de notaris om aan te geven wat er geregeld moet worden voor het passeren van de hypotheekakte*. De notaris stelt de hypotheekakte en de definitieve rekening op waarin staat welke kosten er zijn gemaakt en wie welk bedrag moet betalen of ontvangen.

De bedragen die u moet betalen, maakt u met eigen geld over naar de notaris. Bedragen die uit de hypotheek worden betaald, boekt de hypotheekverstrekker over.

Rekening van de notaris

In de rekening van de notaris vind u meestal:

 • de koopprijs die u via de notaris aan de verkoper moet betalen;
 • eventuele andere bedragen die verrekend moeten worden, zoals gemeentebelastingen, waterschapsbelasting en eventuele bijdrage aan een Vereniging van Eigenaren wanneer u een appartement heeft gekocht;
 • de overdrachtsbelasting voor de Belastingdienst;
 • de vergoeding (courtage) voor de eventuele aankoopmakelaar en/of de kosten van het taxatierapport;
 • de kosten van de notaris voor het opmaken van de akten (transport- en hypotheekakte);
 • eventuele leningen of kredieten die u uit de hypotheek moet afbetalen wanneer de bank dat heeft geëist. De notaris verrekent die dan met de kredietinstellingen;
 • het hypotheekbedrag dat de bank aan de notaris overboekt;
 • eventueel de adviesvergoeding voor uw adviseur;
 • eventueel het bedrag aan eigen geld dat u gebruikt voor de aankoop van het huis.

U ontvangt een definitieve afrekening van de notaris vlak voor de geplande passeerdatum.

De dag van passeren

En dan is het zover. U hoort van uw adviseur dat u samen met de verkoper een afspraak bij de notaris kunt maken om de koop van het nieuwe huis te regelen: de dag van passeren. Tijdens deze afspraak:

 • regelt de notaris de overdracht van het huis (transport);
 • worden de hypotheekakte en de verpandingsakte ondertekend;
 • ondertekent u de overeenkomst van geldlening, waarin alle details van de hypotheek staan en
 • ondertekent u een bouwdepotakte als u een deel van de hypotheek heeft gereserveerd voor een verbouwing.

√ Wat doet de bank?

 • De bank stemt de afrekening af met de notaris.
 • De bank zorgt dat alle documenten bij de notaris komen, zodat deze de overeenkomsten klaar kan leggen voor ondertekening.

√ Wat doet u zelf?

 • Maak in overleg met de verkoper een afspraak met de notaris voor het passeren.
 • Vraag uw adviseur of uw notaris naar uitleg over de verschillende documenten die u gaat ondertekenen. U zet er uw handtekening onder dus het is belangrijk dat u de betekenis van de verschillende akten en overeenkomsten begrijpt.
 • Bij de notaris ondertekent u de verschillende akten en overeenkomsten.

 Belangrijke documenten

Bij het aankoopproces van een huis heeft u met een aantal belangrijke documenten te maken. De ondertekening van deze documenten doet u bij de notaris zodat ze officieel zijn vastgelegd. We zetten de belangrijkste voor je op een rij:

Hypotheekakte; De akte waar u en de hypotheeknemer (de instelling waarbij u een lening afsluit) het hypotheekrecht vastleggen. Dit gebeurt bij de notaris, die ook zorgt voor aantekening in het kadaster.

Transportakte of leveringsakte; De akte waarin u de nieuwe eigenaar wordt van de woning. De akte wordt door de notaris opgemaakt bij de koop en verkoop van een huis.

Verpandingsakte (als er een polis/overlijdensrisicoverzekering aan uw hypotheek gekoppeld is): Verpanden is het overdragen van een recht aan een ander door middel van een verpandingsakte. Bij het afsluiten van een hypotheek leent de bank u veel geld, dus wil de bank bepaalde zekerheden hebben dat dit bedrag ook weer terugbetaald wordt. Zo’n zekerheid kan een bijvoorbeeld (levens)verzekering zijn. Als u dan de rechten van die verzekering verpand, ontvangt de bank het geld als de verzekering op enig moment wordt uitbetaald. Vaak is de verpanding al opgenomen in de hypotheekakte en is er geen aparte akte voor nodig.

Geldleningsovereenkomst; Een overeenkomst waarin de afspraken staan over een lening. In de overeenkomst staan onder andere het bedrag, de wijze en de termijn van terugbetaling en de rente waar tegen wordt geleend, vermeld.

Bouwdepotovereenkomst (alleen bij een bouwdepot); Bij nieuwbouw of verbouw wordt (een gedeelte van) de hypotheek eerst in een bouwdepot gestort. Naarmate de (ver)bouw vordert worden vanuit dit depot de rekeningen voor de (ver)bouw betaald.

Volgende week stap 10 Huis gekocht; Wat moet u nu nog regelen.

Afdrukken E-mailadres